Figyelem Figyelem: Ön a MALA Webshop V1.2 a MALA webrendszerek - Madarász László E.V. áltatal az osCommerce nyíltforráskódú rendszerből továbbfejlesztett változatát használja!
A rendszert csak a MALA webrendszerek - Madarász László E.V.-nál tárhelyet bérlő ügyfelek használhattják!
Amennyiben Önnek mégis megjelenik ez az üzenet és szeretné eltávolítani, a részletekről érdeklődjön ide kattintva!

Szerzői jog © 2022 MALA webrendszerek - Madarász László E.V.
A MALA webrendszerek - Madarász László E.V. a programra 3 hónap terméktámogatást nyújt, az Általános Szerződési Feltételek alapján!
A MALA webrendszerek - Madarász László E.V. a programra 6 hónap garanciát vállal, az Általános Szerződési Feltételek alapján!

Bevásárlókosár
A kosár üres
 

  Hírek, tesztek
 
  Gyorskeresés
Válasszon az alábbi feltételek közzül (akár többet is)

vagy írj be a keresett cikk nevét
>>Összetett keresés<<
 
  Akciós termékek
 
  Ki van online?
Minket olvas
 1 vendég
 
 
Adatvédelmi nyilatkozat
Letöltés PDF formátumban

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Sky-Star19 Kft. Kft. röviden Sky-Star19 Kft. Kft. (továbbiakban Eladó) (Székhely: 1238 Budapest, Nap utca 12.; Adószám: 12206289-2-43; Számlaszám: Erste Bank Zrt. 1160-0006-0000-0000-2562-6625; Cégbírósági bejegyzés száma (Cg.): 01-09-565582; Cégbírósági végzés kiállítója: : Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 1051 Budapest, Nádor utca 28.; Statisztikai számjel: 12206289-4511-113-01; E-mail cím: mondeo19@t-online.hu; Telefon: +36-20-490-3322) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és/vagy az általa üzemeltetett internetes áruház által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevő és/vagy e felületen keresztül szolgáltatást, árut megrendelő, vásárló személy jogait és kötelezettségeit valamint a köztük létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az XXXXXXX.hu domain név alatt üzemelő internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) rendszert az Eladó üzemelteti.

1. Vásárlónak minősül

1.1. Az a személy, aki az Eladó Webáruházának szolgáltatásait igénybe veszi, azaz az Eladó Webáruházának internetes felületén regisztrálja magát függetlelnül attól hogy, e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. Vásárlónka minősül az a személy is aki az Eladó Webáruházának felületén ugyan nem regisztrálja magát, de e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2. Látogatónak minősül

2.1. Az a személy, aki az Eladó Webáruházának szolgáltatásait igénybe veszi, de az Eladó Webáruházának internetes felületén NEM regisztrálja magát e felületen keresztül árut, szolgáltatást NEM rendel meg, NEM vásárol.

3. Általános jogi közlemény

3.1. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Vásárlók és/vagy Látogatók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető az Eladó Webáruházának oldalán. Az Eladó fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az Eladó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben a Vásárlónak és/vagy Látogatóknak olyan kérdése lenne, amely az Eladó jelen adatvédelmi nyilatkozata alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg az Eladónak aki megválaszolja kérdését. Az Eladó elkötelezett a Webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Adatkezelési alapelvek

4.1. Az Eladó számára alapvető cél a Vásárlók és/vagy Látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Vásárlók és/vagy Látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Eladó a Vásárlók és/vagy Látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban az Eladó ismerteti adatkezelési alapelveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaz és betart. Az Eladó adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (megtekintheti ide kattintva);
- a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve (megtekintheti ide kattintva);
- s Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény (megtekintheti ide kattintva);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (megtekintheti ide kattintva);
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (megtekintheti ide kattintva).

4.2. A Webáruházban adatkezelést az Eladó végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

4.3. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Vásárló kifejezetten hozzájárul.

4.4. A Vásárlókról és/vagy Látogatókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag a Vásárló és/vagy Látogató személyére vonatkozó információktól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható a Vásárló és/vagy Látogató valamely személyes adata. A Webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Eladó nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az Eladó, Vásárlói és/vagy Látogatói adatokat nem továbbít.

4.5. A Vásárlók és/vagy Látogatók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Eladó korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

4.6. A Webáruház oldalán az Eladó különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt a Vásárlókról és/vagy Látogatókról.

4.7. A Webáruház Vásárlói és/vagy Látogatói az Eladó Webáruháza által bizotsított összes szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a Webáruházban a rendelés csak regisztrációt követően után adható le.

4.8. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Eladó köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt az Eladó Webáruházát igénybeveő Vásárló és/vagy Látogató tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást emelni nem fog.

4.9. A Eladó az egyes Vásárlók és/vagy Látogatók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A Webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az Eladó nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

4.10. Jelen adatvédelmi nyilatkozat csak az Eladó által működtetett Webáruházra vonatkozik.

5. A Webáruház Látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

5.1. A Webáruház látogatása során a Webáruház rendszere rögzíti a Vásárlók és/vagy Látogatók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a Vásárlók és/vagy Látogatók felhasználói szokásainak elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

5.2. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Eladó nem kapcsolja össze, a Vásárlók és/vagy Látogatók személyének azonosítására nem törekszik.

6. Vásárló regisztrációja

6.1. Amennyiben a Látogató vásárolni szeretne a Webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a Vásárláshoz szükséges adatokat is:

- a Vásárló e-mail (elektronikus levelezési) címe;
- a Vásárló neve;
- a Vásárló szabadon választott beceneve (ha a Webáruház a regisztráció folyamán vagy a Webáruház használata folyamán kéri a becenén megadását);
- a Vásárló telefonszáma;
- a Vásárló faxszáma (ha a Vásárló megadta a faxszámát);
- a Vásárló által megadott számlázási és szállítási címek;
- a Vásárló telefonszáma;
- a Vásárló által megadott jelszó (egyirányúan lekódolva, nem visszafejthető formában kerül rögzítésre);

6.2. A regisztráció során a Vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a Vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a Webáruház. A Vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Eladó felelősséget nem vállal.

6.3. A Vásárlók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eladó technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

6.4. A regisztrált adatokat az Eladó kérelemre törli a Webáruházból. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Vásárló e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a Webáruházból.

7. Hírlevél igénylés

7.1. Az Webáruházban a regisztrációval igényelhető hírlevél. Amennyiben a Látogató regisztrált Vásárló, akkor az adatlapján vagy új Vásárlói regisztráció esetén a regisztráció folyamán a feliratkozás négyzetet bejelölve elfogadja, hogy az Eladó hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a Vásárló által bármikor törölhető.

7.2. Amennyiben a Vásárló, az Eladó Webáruháza által kínált hírlevél szolgáltatásra feliratkozott, akkor a Váaárló hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Vásárló által a regisztrációs folyamat során megadott elektronikus levelezési címre és/vagy postai levelezési címre az Eladó által üzemeltetett Webáruházban értékesítésre szánt termékekkel, solgáltatásokkal, árukkal, valamint egyéb az Eladó által végzett kereskedelmi és/vagy szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos üzeneteket küldjön számára.

8. Vélemény írása

8.1. Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, szükséges a regisztráció. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt a Vásárló, amennyiben ezt elfogadja.

9. Kapcsolat, Jogorvoslat

9.1. Az Eladó adatait teljeskörűen megtalálhatóak az "Információk" oldalon. Ha a Vásárló és/vagy Látogató úgy érzi, hogy az Eladó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (megtekintheti ide kattintva) szerint járhat el.

Folytatás
 
Kosár tartalma
Kezdőoldal
Regisztráció
Bejelentkezés
  Újdonságok
 
  Vélemények
Nem tartozik vélemény ehhez a termékhez!
 
  Pénznem/Currency
 
  Nyelvek
Magyar